הסרת משקפיים בלייזר דרך קופות חולים

הפופולאריות של ניתוחי לייזר להסרת משקפיים גדלה בעשורים האחרונים בעשרות מונים, ועד כה ביצעו את הניתוח מאות אלפי ישראלים. מדי שנה מבוצעים בישראל כ-20,000 ניתוחי הסרת משקפיים בלייזר – נתון המסמן מגמת עלייה. חשוב לדעת שעלות ניתוחי הלייזר משתנה ונעה בין טווח מחירים רחב העשוי לנוע בין כ-8,000 ₪ ל-15,000 ₪.

בתנאים האלה, ברור מדוע מבוטחים רבים של ארבע קופות החולים הפועלות בישראל – קופת חולים לאומית, קופת חולים כללית, קופת חולים מאוחדת ומכבי שירותי בריאות – ירצו לדעת אם הקופה שלהם משתתפת במימון הניתוח.

השתתפות קופת החולים בניתוחי לייזר

רק לפני מספר שנים החלו קופות החולים בישראל להכניס את סבסוד ניתוחי הסרת המשקפיים בלייזר לסל השירותים המוענק למבוטחיהן. כיום, השירות מהווה חלק מביטוחי השב"ן (שירותי בריאות נוספים) של כל קופות החולים הפועלות בישראל, אם כי הסייג העיקרי הוא שהכיסוי ניתן רק עבור ניתוח הנעשה מסיבות רפואיות ולא אסתטיות גרידא (יוצאת מכלל זה היא מכבי שירותי בריאות, המעניקה כיסוי גם לניתוח אסתטי).

חשוב להתייחס לכך שאחוז הכיסוי הוא הכל חוץ מקבוע, מה שמביא לכך שהפערים במחיר הניתוח עצמו עשויים להגיע עד לכ-90% בין קופות החולים השונות. בדיקה שנערכה על ידי אתר TheMarker לפני מספר חודשים הצביעה על מספר נקודות מעניינות. בבדיקה נבחנו ניתוחי לייזר להסרת משקפיים בשניים מהמכונים הגדולים בישראל, "עיניים" ו"אסותא אופטיק", ובמספר שיטות ניתוח מובילות: לאסיק/PRK, לאסיק/PRK כולל וייבפרונט, זילאסיק/אינטראלאסיק וזיליסאיק/אינטראלאסיק כולל וייבפרונט. הגם שיש הבדל ביחס לכל ניתוח, הבדיקה הראתה שאת התנאים האטרקטיביים ביותר מקבלים בממוצע מבוטחי קופת החולים לאומית (דרך "לאומית זהב"), וכן מבוטחי מכבי שירותי בריאות (דרך "מכבי שלי"). טווח המחירים של הסרת משקפיים בלייזר לאחר הסבסוד של קופת החולים היה רחב: החל מסכום של 4,600 בלבד ברובע הפרימיום של "מכבי שלי" לניתוח לאסיק/PRK, ועד למחיר של 14,700 ש"ח לניתוח זילאסיק/אינטראלאסיק, כולל וייבפרונט, המבוצע ברשת עיניים דרך הביטוח הבסיסי של כללית, "כללית מושלם".

יש לסייג מעט את הממצאים האלה ולטעון כי לא ניתן להתבונן עליהם מחוץ לתמונה הכללית. כמובן שהסכום אשר משלמים מבוטחי קופות החולים באופן חודשי, סכום הנע בין כמה מאות שקלים (ברבדים הבסיסיים יותר) ועד אלפי שקלים (ברובדי הפרימיום), מהווה פרמטר עיקרי שמשפיע על גובה הכיסוי.

הביטוח כן קובע

חשוב לשים לב לכך שגם בקופות החולים עצמן יש פערים משמעותיים בכיסוי הביטוחי המתקבל עבור כל אחת מהפוליסות. במקרה של ניתוחים להסרת משקפיים, המגיעים לסכומים של אלפי שקלים, הבדלים אלה עלולים להיות משמעותיים. לכן, בחלק מהמקרים ההחלטה על "שדרוג" הפוליסה טרם ביצוע הניתוח יכולה לגלם בתוכה חיסכון כלכלי, לעיתים בגובה עשרות אחוזים.

עם זאת, חשוב לבדוק כל מקרה לגופו (יש קופות חולים בהן הפערים בסבסוד זעומים ולא מצדיקים את הרחבת הפוליסה) וכן לראות מהם התנאים הספציפיים שמעמידה קופת החולים: למשל, אם ניתן לממש את הזכויות כבר בחודשים הראשונים של המעבר לפוליסה מוגדרת, או שמא יש צורך בתקופת המתנה מסוימת.

אז איך מתחילים?

נקודה חשובה אחרת היא שעל מנת ליהנות מההנחות במחירי ניתוח להסרת משקפיים בלייזר, שעשויות להיות משמעותיות, צריך המבוטח לעמוד במספר תנאים. מעבר לתשלום המובן מאליו של פרמיית השב"ן חודש בחודשו, עליו לבחור במכונים אשר עימם מקיימת קופת החולים בה הם חברים הסדרים: ברור שלא כל קופת חולים תקיים הסדר עם כל מכון או רופא המבצע את הניתוח להסרת משקפיים בלייזר בישראל.

בהמשך לכך, הליך ההתאמה של המבוטח לניתוח נבחן אף הוא על ידי קופת החולים. הצורך הוא בהפניה הניתנת מבעל מקצוע בתחום האופטומטריה, מטעם קופת החולים, אך ורק לאחר שורה ארוכה של בדיקות שנדרש המבוטח לבצע לצורך בחינת ההתאמה הראשונית שלו לניתוח.